Pályázatok

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02044

Kedvezményezett neve: Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati kiírás megnevezése: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 – A Vitruvius Építő Kft. technológiai fejlesztést eredményező beruházásának támogatása

Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02044

Támogatás összege: 92 241 380 Ft

Támogatás aránya: 70 %

Projekt teljes összege: 131 773 400 Ft

Forrás: ERFA

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.10.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

 

GINOP-1.2.8-20

Kedvezményezett neve: Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-1.2.8-20 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-00397

Projekt megvalósítási helyszíne: 8131 Enying (Balatonbozsok), Fő utca 14/B.

Támogatás összege: 25 275 600 Ft

Támogatás aránya: 70 %

Projekt teljes összege: 36 108 000 Ft

Forrás: ERFA

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.19.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.05.31.

A projekt bemutatása/indokoltsága:

A vállalkozás szolgáltatásainak és hatékony kivitelezés-szervezésének eredményeképpen az elmúlt években a kapacitását szinte teljesen kihasználta, és emiatt nem nagyon tudott újabb együttműködéseket vállalni. Ennek egyik fő oka, hogy a rendelkezésre álló saját eszközpark-állományuk kapacitása teljesen lekötött volt, és a leszerződött munkálataik teljesítése érdekében éves szinten komoly építőipari eszköz-állományt és gépparkot kellett bérelniük, valamint alvállalkozókat volt szükséges bevonniuk.
JCB 4CX Pro kotró – rakodógép:
A beszerzett rakodógép elsődleges célja az volt, hogy csökkentse az alvállalkozói kitettségből fakadó veszélyeket, valamint a korábban bérelt eszközállományt minimálisra csökkentése, mivel egy hasonló műszaki paraméterrel rendelkező munkagép napi bérleti díja 90-110 ezer Ft/nap. A beszerzett JCB 4 CX Pro egy speciális földmunkagép, ami szinte az összes leszerződött és meglévő magasépítési munkálataik során alkalmazható, hiszen szinte minden munkafolyamatban megjelenik kotrási és/vagy rakodási munkálat, melyet jelen eszközzel gépiesíteni és gyorsítani tudja, mellyel jelentősen növelni tudja a munkanemek hatékonyságát. Mivel a vállalkozás jövőbeli célja, hogy nyisson a magasépítési területen eddig kevésbé hangsúlyos bontási munkálatok elvégzése felé, így a beszerzett rakodógép nem csak a meglévő munkafolyamataikat gyorsítja meg, hanem új tevékenységi folyamatokat is ki tudnak szolgálni.

GINOP-1.2.16-22-2023-02044

Kedvezményezett neve: Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-1.2.16-22 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.16-22-2023-02044

Projekt helyszíne: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 2.

Támogatás összege: 92 241 380 Ft

Támogatás aránya: 70 %

Projekt összköltség: 131 773 400 Ft

Forrás: ERFA

A projekt fizikai befejezése: 2023.06.23.

Megvalósult beruházás:

KLEEMANN MS 702i EVO – ledarált törmelék válogató és osztályozó:

Világszinten az építőipar az egyik legnagyobb hulladék-kibocsátó ágazat, és mivel ügyvezetőt évek óta foglalkoztatja a környezetvédelem témaköre, ezért kiemelt figyelmet fordítanak az építőipari projektjeiken keletkező hulladékok szelektálására és megfelelő elszállítására. A beszerzésre került KLEEMANN MS 702i EVO az építkezésen keletkező építési törmeléket tudja válogatni és osztályozni, olyan méretű törmeléket, amelyet alternatív építőanyagként tudják az építkezéseken kő és zúzalékkőként felhasználni, valamint a földben található vasanyagokat szétválogatja.

UMMANN MOBIL betonkeverő üzem kiegészítőkkel:

Mivel a Vitruvius Kft. az ország egész területén végez kivitelezési munkálatokat, így előfordul olyan helyszín, amitől földrajzilag távol található betonkeverő üzem, ezért fajlagosan nagyon sokba kerül a beton szállítása. A beszerzett UMMANN Mobil betonkeverő üzemmel ez kiváltható, és a kivitelezési helyszínen nagy tételben képes betont előállítani.

Tanácsadás és képzés:

A vállalkozás az utóbbi években nagyon nagymértékben növekedett, melynek hatására folyamatosan bővíti a munkavállalói létszámát. Ennek hatására szükségesé vált, a munkavállalói részére egy hatékony csapatmunka képzés igénybevétele. A növekedés miatt ugyan csak szükségesnek érezték, hogy a stratégiai tervezésben segítséget kérjenek egy tanácsadó vállalkozástól.

Kiegészítő építőipari eszközök: NTC VD 15 oda-vissza járó lapvibrátor: Nagy felületű talajtömörítésre 20-30 cm mélységben.

 

Nyertes K+F pályázati projekt

Termodegradációs hulladékfeldolgozó reaktor fejlesztése:

Az EB HUNGARY INVEST Kft egy konzorciumi partnerével 2019. július 2-án megkezdte a 2018-1.1.2-KFI-2018-00206 azonosítószámon regisztrált K+F projektjének megvalósítását, melynek célja egy termokatalitikus bontási technológia és prototípusberendezés kifejlesztése, ami egy folyamatos üzemű, rugalmas és gazdaságos hulladékhasznosítási eljárás.

Az EB HUNGARY INVEST Kft. és konzorciumi partnere által fejlesztendő technológia és prototípus berendezés egy folyamatos üzemű, fogyasztói méretezésre rugalmas és gazdaságos hulladékhasznosítási eljárás. A környezetvédelmi előírások maximális betartásával kívánjuk a hulladékokat értékes nyersanyaggá alakítani, hozzáadott katalizátor alkalmazása nélkül. Projektünk fő célkitűzése termodegradációs eljárások kutatása és fejlesztése, elsősorban a kevert települési hulladék (RDF) feldolgozhatóságának és hasznosíthatóságának kapcsán.

A projekt tervezett fejlesztési időszaka 2021. június 30-ig tart.

Projekt kód: 2018-1.1.2-KFI-2018-00206 azonosítószámú projekt

Hazánkban az elmúlt évtizedekben a pirolízis-technológiák kutatása során szakmai tevékenységként a magas hőmérsékleten üzemelő technológiák kutatása és fejlesztése folyt, melyek végül – különböző okok miatt – nem nyertek teret az ipari gyakorlatban. Az általunk fejlesztett technológia hőmérséklete alacsonyabb, a keletkező termékek közül a szintézisgáz a meghatározó, melynek hasznosítása egyszerű és széleskörűen lehetséges.

Stabil és kereskedelmileg hasznos üzemmenetet stabil alapanyag bázison, vagy a változó alapanyagbázishoz alkalmazkodni képes rugalmas technológiával lehet. Ennek kialakításához ismerni kell az alapanyag bázist és annak változási ciklusait is, érdemes vizsgálni a különböző forrásokból származó hulladékok előkezelésének, homogenizálásának módját és a keverék célparamétereket, a keverékek receptúráit is. Ezek kutatását és optimalizálását még nem végezték el Magyarországon, a szakmai munka kiindulási alapjaként ezt a feladatot is végrehajtjuk.

Végül, de nem utolsó sorban a szakmai munka fő tartalma egy olyan termokatalitikus reaktor tervezése, legyártása és tesztelése, mely alkalmas RDF és RDF-keverékek bontására a kihozatali gáz minőségének és mennyiségének maximalizálásával.

Megítélt konzorciumi támogatási összeg: 350 millió Ft