Pályázatok

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02044

Kedvezményezett neve: Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Projekt címe: A Vitruvius Építő Kft technológiai fejlesztést eredményező beruházásának támogatása
 • Projekt teljes összege: 131 773 400 Ft
 • Vissza nem térítendő támogatás összege: 92 241 380 Ft
 • A Támogatás intenzitása: 70 %

Projekt leírása:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Tanácsadás
 • Képzések megvalósítása

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.10.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2021.07.13.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

 

GINOP-1.2.8-20 Pályázat

 • Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-1.2.8-20 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
 • Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-00397
 • Projekt megvalósítási helyszíne: 7135 Dunaszentgyörgy hrsz: 975.
 • Támogatás összege: 25 275 600 Ft
 • Támogatás aránya: 70%
 • Projekt összköltsége: 36 108 000 Ft
 • Forrás: ERFA
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.20.
 • A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.05.31.

A projekt bemutatása/indokoltsága:

A vállalkozás szolgáltatásainak és hatékony kivitelezés-szervezésének eredményeképpen az elmúlt években a kapacitását szinte teljesen kihasználta, és emiatt nem nagyon tudott újabb együttműködéseket vállalni. Ennek egyik fő oka, hogy a rendelkezésre álló saját eszközpark-állományuk kapacitása teljesen lekötött volt, és a leszerződött munkálataik teljesítése érdekében éves szinten komoly építőipari eszköz-állományt és gépparkot kellett bérelniük, valamint alvállalkozókat volt szükséges bevonniuk.
JCB 4CX Pro kotró – rakodógép:
A beszerzett rakodógép elsődleges célja az volt, hogy csökkentse az alvállalkozói kitettségből fakadó veszélyeket, valamint a korábban bérelt eszközállományt minimálisra csökkentése, mivel egy hasonló műszaki paraméterrel rendelkező munkagép napi bérleti díja 90-110 ezer Ft/nap. A beszerzett JCB 4 CX Pro egy speciális földmunkagép, ami szinte az összes leszerződött és meglévő magasépítési munkálataik során alkalmazható, hiszen szinte minden munkafolyamatban megjelenik kotrási és/vagy rakodási munkálat, melyet jelen eszközzel gépiesíteni és gyorsítani tudja, mellyel jelentősen növelni tudja a munkanemek hatékonyságát. Mivel a vállalkozás jövőbeli célja, hogy nyisson a magasépítési területen eddig kevésbé hangsúlyos bontási munkálatok elvégzése felé, így a beszerzett rakodógép nem csak a meglévő munkafolyamataikat gyorsítja meg, hanem új tevékenységi folyamatokat is ki tudnak szolgálni.

 

 

Nyertes K+F pályázati projekt

Termodegradációs hulladékfeldolgozó reaktor fejlesztése

Az EB HUNGARY INVEST Kft egy konzorciumi partnerével 2019. július 2-án megkezdte a 2018-1.1.2-KFI-2018-00206 azonosítószámon regisztrált K+F projektjének megvalósítását, melynek célja egy termokatalitikus bontási technológia és prototípusberendezés kifejlesztése, ami egy folyamatos üzemű, rugalmas és gazdaságos hulladékhasznosítási eljárás.

Az EB HUNGARY INVEST Kft. és konzorciumi partnere által fejlesztendő technológia és prototípus berendezés egy folyamatos üzemű, fogyasztói méretezésre rugalmas és gazdaságos hulladékhasznosítási eljárás. A környezetvédelmi előírások maximális betartásával kívánjuk a hulladékokat értékes nyersanyaggá alakítani, hozzáadott katalizátor alkalmazása nélkül. Projektünk fő célkitűzése termodegradációs eljárások kutatása és fejlesztése, elsősorban a kevert települési hulladék (RDF) feldolgozhatóságának és hasznosíthatóságának kapcsán.

A projekt tervezett fejlesztési időszaka 2021. június 30-ig tart.

Projekt kód: 2018-1.1.2-KFI-2018-00206 azonosítószámú projekt

Hazánkban az elmúlt évtizedekben a pirolízis-technológiák kutatása során szakmai tevékenységként a magas hőmérsékleten üzemelő technológiák kutatása és fejlesztése folyt, melyek végül – különböző okok miatt – nem nyertek teret az ipari gyakorlatban. Az általunk fejlesztett technológia hőmérséklete alacsonyabb, a keletkező termékek közül a szintézisgáz a meghatározó, melynek hasznosítása egyszerű és széleskörűen lehetséges.

Stabil és kereskedelmileg hasznos üzemmenetet stabil alapanyag bázison, vagy a változó alapanyagbázishoz alkalmazkodni képes rugalmas technológiával lehet. Ennek kialakításához ismerni kell az alapanyag bázist és annak változási ciklusait is, érdemes vizsgálni a különböző forrásokból származó hulladékok előkezelésének, homogenizálásának módját és a keverék célparamétereket, a keverékek receptúráit is. Ezek kutatását és optimalizálását még nem végezték el Magyarországon, a szakmai munka kiindulási alapjaként ezt a feladatot is végrehajtjuk.

Végül, de nem utolsó sorban a szakmai munka fő tartalma egy olyan termokatalitikus reaktor tervezése, legyártása és tesztelése, mely alkalmas RDF és RDF-keverékek bontására a kihozatali gáz minőségének és mennyiségének maximalizálásával.

Megítélt konzorciumi támogatási összeg: 350 millió Ft